Изседвания д-р Бланко

PDF документи на Английски език

Changes in intestinal and liver global gene expression in response to a phytosterol-enriched diet

Промени в цялостната генна експресия на ентероцитите и хепатоцитите в отговор на обогатена с фитостероли диета.

 Изследвания д-р Бианко :: PDF Файл

Phytosterol-mediated inhibition of intestinal cholesterol absorption is independent of ATP-binding cassette transporter A1

Фитостерол медиираната инхибиция на холестероловата интестинална абсорбция е независима / не е свързана с АТФ – свързания касетен транспортер А1

 

 Изследвания д-р Бианко :: PDF Файл

Dietary phytosterols modulate T-helper immune response but do not induce apparent anti-inflammatory effects in a mouse model of acute, aseptic inflammation

Хранителният прием на фитостероли модулира имунния отговор на Т – хелперите, но не води до силен/мощен противовъзпалителен отговор у мишки с индуцирано остро, асептично възпаление.

Изследвания д-р Бианко